ZAPRASZAMY RODZICÓW! 20 lutego 2019 - godzina 17.00 - zebrania z rodzicami * 27 marca 2019 - godzina 17.00 - konsultacje z nauczycielami *15 maja 2019 - godzina 17.00 - zebrania z rodzicami

Kadra

Elżbieta Staszewska

Funkcja: Nauczyciel, Dyrekcja

Ewa Bubacz

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Bożena Staniszewska

Funkcja: Nauczyciel

Beata Łuczak

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Kapelińska

Funkcja: Nauczyciel

Paweł Trygalski

Funkcja: Nauczyciel

Magdalena Kamińska

Funkcja: Nauczyciel, Wychowawca

Jan Kowalski

Funkcja: Nauczyciel

Katarzyna Kurczoba

Funkcja: Wychowawca, Nauczyciel

Izabela Wojciechowska

Funkcja: Nauczyciel

Aniela Stołowska

Funkcja: Administracja

Bożena Bartkowiak

Funkcja: Administracja

Ewa Dzięcielak

Funkcja: Administracja

Lidia Bąkowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Agnieszka Danielewicz

Funkcja: Pracownik obsługi

Piotr Stołowski

Funkcja: Pracownik obsługi

Elżbieta Kozanecka

Funkcja: Bibliotekarz

Henryka Rybicka

Funkcja: Pracownik obsługi

Ewa Pawlak

Funkcja: Pracownik obsługi

Ewa Bukowska

Funkcja: Pracownik obsługi

Paulina Rakoczy

Funkcja: Nauczyciel

Elżbieta Kozanecka

Funkcja: Nauczyciel

Teresa Orłowska-Banaszak

Funkcja: Nauczyciel

Beata Zawierucha

Funkcja: Pedagog

Joanna Wiktorowska

Funkcja: Nauczyciel

Anna Bentyn

Funkcja: Wychowawca