O szkole

Gimnazjum nr 2 jest ostatnim gnieźnieńskim gimnazjum. Jest szkołą wygaszaną. Rok 2018/19 jest ostatnim rokiem szkolnym w tej placówce.