Dla rodziców

Terminy spotkań z rodzicami oraz konsultacji
w roku szkolnym 2017/2018

 

Wykaz dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wyrównawczych w roku szkolnym 2017/2018:INFORMACJA DLA RODZICÓW GIMNAZJALISTY 

 

Wzajemne obowiązki

Jako szkoła jesteśmy zobowiązani do wspomagania rodziców w ich zadaniach wychowywania dzieci. Zatem i rodzice i szkoła mają wobec wychowania dziecka wspólne obowiązki. Dlatego powstała ta informacja.

Współpraca

W naszym Gimnazjum cenimy sobie współpracę z rodzicami. Oczekujemy, że Państwo poznacie osobiście wychowawcę klasy i będziecie z nim w stałym kontakcie. Od tego roku będzie to możliwe dużo sprawniej, ponieważ wprowadziliśmy e-dziennik. Otrzymacie Państwo własne hasła i krótkie szkolenie dotyczące korzystania z tej formy kontaktu. Jeśli będziecie Państwo mieli jakieś problemy w posługiwaniu się e-dziennikiem, prosimy o kontakt. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie wszyscy Państwo korzystacie z Internetu. Prosimy o zgłoszenie tego wychowawcy – spróbujemy Państwu pomóc lub będziemy się z Państwem kontaktować w inny, uzgodniony wspólnie sposób. Wiemy z doświadczenia, że tylko we współpracy nauczycieli z rodzicami dziecko w szkole ma szansę odnosić sukcesy w nauce i rozwijać się na miarę swoich możliwości.

Gimnazjalista rośnie

Uczeń w gimnazjum szybko rośnie i bardzo zmienia się fizycznie. W tym czasie tworzy się dorosły organizm Państwa dziecka: serce i płuca zdobywają swoją maksymalną sprawność, kręgosłup ostatecznie kostnieje, budują się mięśnie. To sprawia, że bardzo ważne jest to, by uczniowie ćwiczyli na lekcjach wychowania fizycznego, uczestniczyli w rajdach i zajęciach sportowych. Gimnazjum ma bardzo dobrych nauczycieli – trenerów różnych dyscyplin. Jeśli Państwa dziecko nie będzie chciało ćwiczyć – prosimy o kontakt z nauczycielem lub wychowawcą. Poszukamy jak można mu pomóc. Szybki wzrost może spowodować, że dziecko źle oceni odległość czy swoją siłę. Może też ulec wypadkowi. W szkole bardzo dbamy o bezpieczeństwo uczniów, dlatego też zachęcamy także do ubezpieczenia dziecka (42 zł). Jeśli jednak coś się dziecku w szkole zdarzy, zostaniecie Państwo natychmiast poinformowani. Między innymi po to, prosimy Państwa o podanie numeru telefonu.

Gimnazjalista się zmienia

Zmianom fizycznym towarzyszą zmiany w zachowaniu dziecka. Może być bardziej zamyślone, smutne, płaczliwe. Może też być gościem w domu, interesować się tym, co dla niego nie musi być dobre czy zdrowe. Niekiedy trudno je lubić. Podważa to, co mówią dorośli i woli towarzystwo rówieśników. Potrzebuje przyjaznych rodziców i nauczycieli. Wiemy o tym. Jednak,  gdy jakieś zmiany Państwa zaniepokoją, prosimy o kontakt z wychowawcą, pedagogiem lub psychologiem. Obiecujemy, że gdy sami zauważymy coś niepokojącego, będziemy również w kontakcie z Państwem.

Wyposażenie ucznia

Obowiązkiem rodziców jest dbanie o to, by uczeń miał to, czego potrzebuje w szkole. Chodzi o podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, przybory szkolne, strój na lekcje wf. Jeśli macie Państwo z tym problem – prosimy o kontakt. Chcemy w tym Państwu pomóc. Po to organizujemy np. Kiermasze używanych podręczników.

Zdrowie ucznia

W gimnazjum dbamy o zdrowie naszych uczniów. Oprócz wiedzy o zdrowiu, uczniowie mogą korzystać w gimnazjum z herbaty finansowanej ze składek Państwa na Radę Rodziców (w trakcie przerwy śniadaniowej, godz. 8.45-8.55). Mogą również korzystać podczas przerw ze sklepiku szkolnego, w którym – oprócz słodyczy – mogą kupić owoce, gotowe kanapki itp. Uczniowie mogą korzystać ze stołówki szkolnej. Obiad najczęściej jest dwudaniowy, kosztuje 4 zł i można go kupić na pojedynczy dzień, w wybrane dni tygodnia lub na cały miesiąc. Nad zdrowiem uczniów czuwa także higienistka, która dyżuruje trzy dni w tygodniu. Jeśli dziecko źle się poczuje, może do niej pójść. Gdy zauważony zostaje jakiś problem zdrowotny, dziecko jest kierowane do specjalisty. Prawo wymaga, że dziecko idzie do specjalisty z rodzicem.

Bezpieczeństwo ucznia

Obowiązkiem szkoły jest dbanie o bezpieczeństwo uczniów. Dlatego szkoła oferuje dzieciom opiekę nie tylko w trakcie lekcji, lecz także podczas przerw (dyżury pracowników) czy poza lekcjami (świetlica szkolna, biblioteka). Jeśli Państwo usłyszycie od dziecka, że pojawił się jakiś problem w tym zakresie – prosimy o kontakt. Bardzo nam na tym zależy, by nasi gimnazjaliści czuli się w szkole bezpiecznie.

Zaangażowanie

Gimnazjum to czas, gdy uczniowie uczą się samodzielności. Dlatego chcemy, by podejmowali się różnych zadań w szkole, angażowali się społecznie, interesowali się czymś. Państwo jesteście wzorem dla dziecka. Nawet wtedy, gdy podważa Wasz autorytet, wciąż jesteście dla niego osobami naprawdę ważnymi.  Badania pokazują, że jeśli dziecko widzi rodzica czytającego – chętniej sięga po książkę. Jeśli rodzic się czegoś uczy – dziecko też łatwiej siądzie nad nauką. Ale dzieci uczą się od dorosłych różnych rzeczy. Zatem jeśli dziecko widzi, że rodzic pali papierosy – też po to łatwiej sięgnie. Dlatego zachęcamy do bycia dobrym wzorem dla dziecka. Życzymy powodzenia! Jeśli możemy jakoś pomóc – prosimy o sugestie. Sami też staramy się dawać dobry przykład naszym uczniom. Nasi nauczyciele angażują się w różne działania na rzecz uczniów, dokształcają się i rozwijają. Wszystko po to, byśmy byli coraz lepszą szkołą. Życzcie nam powodzenia. Jeśli macie jakieś pomysły – prosimy o sugestie. 

Współpraca obowiązuje przecież obie strony.